PERMANENT FETTREDUCERING

HUR FUNGERAR FETTREDUCERING MED COOLCONTOUR/fETTFRYSNING/CRYOLIPOLYS?

Coolcontour utnyttjar principen om selektiv lipolys genom noggrant kontrollerad kylning, cryolipolys, av underhudsfettet. Efter en behandling sker under en period av 6-16 veckor en gradvis reduktion av fettlagret. Den omedelbara effekten kan förklaras som att fettcellsmembranen skadas av kylan som orsakar kristallisering av fettsyrorna. Fettcellerna går in i apoptos, naturlig celldöd. Upplösta fettceller tas långsamt upp av det normala metaboliska systemet.

 

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS ?

I genomsnitt elimineras 20-25% av fettskiktet efter varje behandling. Vid en mindre fettdepå som ex, under navel kan det räcka  med en enda behandling. Om man vill uppnå ytterligare fettreduktion på samma område upprepar man behandlingen efter 10 veckor.

Har man ett större område som ska behandlas som ex, över och under navel räknas det som två behandlingar på ett område.

Det beror på hur stort ett område är och hur stor fettreduktion som önskas.

Allt detta tittar vi på under en kostnadsfri konsultation.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vi märkerupp det område som skall behandlas. Därefter sätts en sugklocka på området som genererar ett vakumsug och kyla. Till en början kan det kännas kallt men efter några minuter domnar området och du kan i lungn och ro lyssna på musik eller läsa en bok. Efter 60 min är behandlingen färdig och sugklockan tas bort. Nu kan man börja behandla nästa område om så önskas.

RISKER OCH BIVERKNINGAR

Det behandlade området kan kännas lite ömt i ca 2 veckor. Blåmärken kan uppstå hos vissa som är känsliga.

Efter behandling kan du återgå till dina normala aktiviter.

Var noga med att kolla upp vad det är för maskin behandlaren använder. Det finns väldigt många sämre kopior ut på marknaden nu tyvärr.

 

Photonova CoolContour